Δευτέρας Μεραρχίας 3, Πειραιάς 2109567320 - info@nextstep.net.gr
Image

Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες της NEXT STEP CONSULTING SA καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λογιστικών, φορολογικών, επενδυτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και απευθύνεται σε μεγάλες, μεσαίες, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, όπως επίσης και σε φυσικά πρόσωπα με σημαντικά περιουσιακά στοιχεία.

 

Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη λύση εστιασμένη σε οποιαδήποτε επιχείρηση

 

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών

 

Δημιουργία κοστολογικού μοντέλου ώστε η επιχείρηση άμεσα να αντλεί πληροφορίες .

 

Σχεδιασμό και ενεργοποίηση οργανωτικής δομής οποιασδήποτε εταιρίας

 

Ανάλυση και εκτίμηση της αξίας μίας επιχείρησης ή ενός τμήματός της ή του μετοχικού κεφαλαίου

 

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου business plan εγγυάται την επιτυχία μιας επιχείρησης

 

Έχουμε την εμπειρία να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της εταιρείας σας

 

Σύσταση - Παρακολούθηση - Οργάνωση Ναυτιλιακών επιχειρήσεων

 

Αφήστε τηνν μισθοδοσία σε μας και ασχοληθείτε με την ανάπτυξη της επιχείρησής σας