Δευτέρας Μεραρχίας 3, Πειραιάς 2109567320 - info@nextstep.net.gr
Image

Τμήμα Ναυτιλίας

Image

Παροχές

 • Σύσταση ΝΕΠΑ – Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής
 • Παρακολούθηση Ναυτιλιακών επιχειρήσεων Ν.959/79, Ν.849/78, Α.Ν. 89/67
 • Οργάνωση Nαυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Λογιστικό Σχέδιο Ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Λογαριασμοί ενεργητικού, παθητικού, εξόδων, εσόδων
 • Γενικό λογαριασμό του πλοιάρχου “Master’s General Account” – MGA
 • Αναλυτική λογιστική
 • Κοστολογική οργάνωση Nαυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Φορολογία Πλοίων
 • Reporting

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία
επικοινωνήστε μαζί μας

 • 2109567320
 • Δευτέρας Μεραρχίας 3, Πειραιάς
 • info@nextstep.net.gr