Δευτέρας Μεραρχίας 3, Πειραιάς 2109567320 - info@nextstep.net.gr
Image

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Image

Παροχές

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με το αντικείμενο της εκάστοτε εταιρείας
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών, νομικών προσώπων και κατοίκων εξωτερικού
 • Συγχωνεύσεις Εξαγορές Μετατροπές Εταιρειών
 • Υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού
 • Φ.Π.Α. και λοιποί έμμεσοι φόροι
 • Φορολογία επιχειρήσεων
 • Φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών
 • Ζητήματα ακίνητης περιουσίας
 • Αντίκρουση εκθέσεων φορολογικών ελέγχων
 • Σύνταξη και κατάθεση προσφυγών
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι
 • Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών θεμάτων

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία
επικοινωνήστε μαζί μας

 • 2109567320
 • Δευτέρας Μεραρχίας 3, Πειραιάς
 • info@nextstep.net.gr