Δευτέρας Μεραρχίας 3, Πειραιάς 2109567320 - info@nextstep.net.gr
Image

Λογιστικές Υπηρεσίες

Image

Παροχές

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
 • Λογιστική παρακολούθηση µε γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
 • Κοστολόγηση παραγωγής
 • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα και σύστημα Reporting
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων µε την ισχύουσα νομοθεσία
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συμβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)
 • Ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου
 • Λογιστική καταχώρηση όλων των συναλλαγών και παραστατικών
 • Συμμόρφωση παραστατικών ως προς τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και τη φορολογική νομοθεσία
 • Τακτική συμφωνία των λογαριασμών των πελατών, προμηθευτών, ταμείου και τραπεζών
 • Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων δηλώσεων Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων δηλώσεων Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Προετοιμασία μηνιαίων ισοζυγίων/καταστάσεων υποχρεώσεων σε προμηθευτές, Δημόσιο και λοιπούς τρίτους
 • Μηνιαία έκδοση θεωρημένων βιβλίων από το Π.Δ. 186/92
 • Έλεγχος των συνταχθέντων πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων σύμφωνα με τις διατάξεις της Φορολογικής και Εμπορικής νομοθεσίας

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία 
επικοινωνήστε μαζί μας

 • 2109567320
 • Δευτέρας Μεραρχίας 3, Πειραιάς
 • info@nextstep.net.gr