Συμβουλευτικές υπηρ.

 Φορολογικός σχεδιασμός εταιρειών  για την βελτιστοποίηση του συνολικού φορολογικού συντελεστή και της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης.
 
 Εταιρικοί μετασχηματισμοί ( διασπάσεις, μετατροπές )
 

 Επιχειρηματικός και φορολογικός σχεδιασμός
 
 Γνωμοδοτήσεις σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ
 
 
 Υποστήριξη σε φορολογικούς έλεγχους
 
 Εξειδικευμένα θέματα διαφόρων φορολογικών αντικειμένων
 

 Εξειδικευμένα σύνθετα θέματα λογιστικής, διοικητικής / κοστολόγησης και χρηματοοικονομικής στα ΕΛΠ αλλά και στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ
 
 Φορολογικό πλάνο φυσικών προσώπων με μεγάλη περιουσία

Δώστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας.