Κοστολόγηση

Δημιουργία κοστολογικού μοντέλου ώστε η επιχείρηση να μπορεί  άμεσα να αντλεί πληροφορίες για:.

 • Κόστος κατ' Έξοδο

• Λειτουργικό Κόστος

• ΓΒΕ

• Λοιπά Έξοδα

 • Σταθερό Μεταβλητό Κόστος

• Κόστος Προϊόντος και Περιόδου

Δώστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας.