Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 Φορολογικός σχεδιασμός εταιρειών  για την βελτιστοποίηση του συνολικού φορολογικού συντελεστή και της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης.

 Εταιρικοί μετασχηματισμοί ( διασπάσεις, μετατροπές )


 Επιχειρηματικός και φορολογικός σχεδιασμός

 Γνωμοδοτήσεις σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ

 
 Υποστήριξη σε φορολογικούς έλεγχους

 Εξειδικευμένα θέματα διαφόρων φορολογικών αντικειμένων


 Εξειδικευμένα σύνθετα θέματα λογιστικής, διοικητικής / κοστολόγησης και χρηματοοικονομικής στα ΕΛΠ αλλά και στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

 Φορολογικό πλάνο φυσικών προσώπων με μεγάλη περιουσία

Δώστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας.