Οργάνωση & διοίκηση

Οι εργασίες μας στον τομέα αυτό επιγραμματικά .

•Οργανωτικός Σχεδιασμός
 
•Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 
 •Κατάρτιση Επιχειρηματικού  Σχεδίου
 
•Αξιολόγηση Επενδύσεων
 
•Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Δώστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας.