Τμήμα Ναυτιλίας

Παρακολούθηση  Ναυτιλιακών επιχειρήσεων  Ν.959/79, Ν.849/78, Α.Ν. 89/67.

- Οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

- Λογιστικό Σχέδιο Ναυτιλιακών επιχειρήσεων

- Λογαριασμοί ενεργητικού, παθητικού, εξόδων, εσόδων

- Λογαριασμός πλοιάρχου

 - Αναλυτική λογιστική

- Κοστολογική οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

- Φορολογία Πλοίων

- Reporting

- Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων

Δώστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας.